aktuality

aktuality

Setkání se Stradivarim

BVA International na objednávku Nippon Music Foundation úspěšně realizovala spolu s japonským štábem audio a audiovizuální nahrávku ve formátu HDTV významného koncertu Encounter with Stradivari 2006. Koncert se konal 9.10.2006 v kostele sv. Šimona a Judy v rámci letošní již 10. mezinárodní konference Forum 2000 a v rámci Stradivari Europe Tour (které mělo zastávku pouze v Bruselu 5.10. a v Praze).

Koncert, kterého se účastnili významní hosté a delegáti konference v čele s bývalým prezidentem ČR Václavem Havlem, spolupořádala nadace Forum 2000 a Nippon Music Foundation. Nippon Music Foundation vlastní nejrozsáhlejší sbírku nástrojů z dílny Antonia Stradivariho, které zdarma zapůjčuje světově proslulým hudebníkům i mladým perspektivním umělcům. Na programu byly skladby A.Dvořáka, M.Moszkowského, F.Schuberta a F.Mendelssohna-Bartholdyho v podání mladých talentovaných hudebníků z Japonska a celého světa. Za přísných bezpečnostních opatření se na jevišti vystřídalo celkem jedenáct vynikajících nástrojů, z nichž deset pochází ze sbírky NMF a jeden nástroj byl pro účely Stradivari Europe Tour zapůjčen z Royal Academy of Music v Londýně. V závěru večera zazněla skladba k poctě 70. narozenin Václava Havla v unikátním provedení deseti Stradivariho nástrojů. Pro BVA International byla čest spolupracovat na tak významném projektu.

fotografie z koncertu fotografie z koncertu fotografie z koncertu

fotografie z koncertu fotografie z koncertu fotografie z koncertu

Foto © Jiří Synek