aktuality

aktuality

DVD - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční / Vánoční koledy

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Kyrie – Gloria – Graduale – Credo – Offertorium – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei – Communio

Česká mše vánoční s podtitulem „Hej mistře, vstaň bystře“ Jakuba Jana Ryby (1765–1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her. Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 se Rybova česká mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojné míře provozována dodnes. K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří různé lidové zpěvy, písně, koledy. Pestrou ukázku toho, co se o těchto svátcích v českých zemích od dávné minulosti zpívalo a dodnes často zpívá, máme nyní možnost si poslechnout.

DVD - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční / Vánoční koledy - obal

Dirigent: Libor Pešek

Režie: Jan Bonaventura

VÁNOČNÍ KOLEDY

Dirigent: Jaroslav Krček

I. Vánoční písně z Podkrkonoší

 1. Vánoční vytrubování
 2. Štědrého dne o půlnoci
 3. Aj, co to nového
 4. Sem pojďte, poběhněte
 5. Hajej, nynej
 6. Já malý přicházím koledovat
 7. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
 8. Slyšte, slyšte, pastůškové

II. Vánoční písně z doby husitské

 1. Vánoční vytrubování
 2. Danielis prophetia
 3. Přišli jsme na čest zpievajíc

III. Vánoční pastorále

 1. Štědrej večer nastal
 2. Jak jsi krásné, jezulátko
 3. Nesem vám noviny
 4. Hra s jesličkami
 5. Hle, hle, támhle v Betlémě
 6. Vánoční vytrubování

Režie: Jan Bonaventura

Natočeno 18. a 19. října 1986 v kostele v Rožmitále pod Třemšínem

P + C Supraphon, licence BVA International

DVD je k dispozici k zakoupení u Supraphonu.