aktuality

aktuality

Giuseppe Scarlatti: Dove è amore è gelosia (Kde je láska, je i žárlivost)

Historická rekonstrukce opery Dove è amore è gelosia

Termíny realizace: září 2010, září 2011

Město Český Krumlov není třeba představovat, stejně tak ani zámek čnící nad řekou. Zapsáním do seznamu památek UNESCO byla potvrzena výjimečnost tohoto místa. Většině návštěvníků je ale ukryt světový unikát, který nemá ve světě obdoby. V areálu zámku se nachází barokní zámecké divadlo s dochovanou kompletní mašinerií, kostýmy a rekvizitami.

Do tohoto tajemného světa barokního divadla je umožněno nahlédnout jen omezenému počtu návštěvníků. Každým rokem organizuje Nadace barokního divadla ve spolupráci se Správou hradu a zámku experimentální představení v zámeckém divadle. Tato představení jsou součástí mezinárodní konference „Svět barokního divadla“ a představení mají přísný studijní až badatelský charakter.

Ve spolupráci s Nadací barokního divadla a Státním zámkem Český Krumlov připravujeme výjimečné představení, které by představilo tuto unikátní památku.

Barokní divadlo Barokní divadlo Dove è amore è gelosia

Pro dosažení maximální úrovně připravovaného operního představení je třeba zvolit spolupráci s renomovanými tvůrci a interprety, připravit náročnou kostýmní výbavu a při realizaci respektovat veškerá pravidla, principy a výrazové prostředky typické pro barokní divadlo jako je světlo, dekorace, mašinérie a efekty, obsazení orchestřiště, kostýmy, rekvizity, pro vytvoření iluze tolik obdivované barokní scény.

Po dlouhém a náročném hledání vhodného titulu, který by odpovídal takto výjimečnému projektu, jsme nalezli ve Státním archivu v Českém Krumlově partituru opery, která byla v barokním divadle provedena.

Giuseppe Scarlatti dostal od J. A. Schwarzenberga objednávku zkomponovat pro slavnosti v roce 1768 komickou operu. Jednalo se o slavnostní představení u příležitosti svatební návštěvy jeho syna Jana Schwarzenberga dne 24. července roku 1768. Operu dirigoval sám Giuseppe Scarlatti.

Giuseppe Scarlatti

Neapol 1718 – Vídeň 1777

Italský skladatel, synovec Domenica Scarlattiho. Od roku 1739 žil v Římě, poté ve Florencii a do roku 1744 v Lucca. Se svojí ženou Barbarou, operní zpěvačkou, žil krátce ve Vídni roku 1748, ale zanedlouho se vrátil zpět do Itálie - roku 1752 se v Benátkách hrály jeho dvě opery. Pobýval i krátce ve Španělsku a v Neapoli, ale potom žil především v Benátkách a ve Vídni. Zde působil jako hudební skladatel pro baletní představení divadla Kärntnertortheater.

V polovině roku 1760 ho cesty zavedly do Španělska a později pracoval ve Vídni pro rodinu Schwarzenbergrů. Byl učitelem hudby členů rodiny princezny Marie Teresie a Marie Arnoštky a později i kněžny Marie Eleonory ze Schwarzenbergu.

Složil více než 30 oper, které byly hrány v mnoha italských městech a ve Vídni. Je oceňován jeho přirozený dar pro melodiku, jeho vynikající zvládnutí žánru komické opery a jeho všeobecně okouzlující hudební styl.

Dove è amore è gelosia

/Kde je láska, je i žárlivost/

Dove è amore è gelosia O celém průběhu slavností a provedení opery se dochovaly historické dokumenty, které popisují zahájení slavností příjezdem kočárů, doprovázených hudbou na dva lesní rohy, dva fagoty a čtyři hoboje.

O průběhu krumlovských slavností píše „Wiener-Diarium“ dne 24. srpna 1768 pod „Politickými novinkami“ kromě jiného: „Dne 24. července v poledne byla velká tabule pro 72 hostí, večer byla produkována nová italská opera od skladatele pana Scarlattiho, které se dostalo neobyčejné chvály, protože byla obzvláště vynalézavá.“

V archívu Německých řádů je uložen dopis hraběte Ludvika von Zinzendorf, švagra svatebního páru, který byl přítomen na krumlovských slavnostech a svému v Anglii pobývajícímu bratru podává do Birminghamu zprávu. Také on popisuje tyto dny v Krumlově jako „pobyt skutečně brilantní“ se „slavnostmi velmi příjemnými“ a zcela ve stylu „velké šlechty“.

Prager Postzeitung popisuje 3. září 1768, že: „24. července večer byla provedena zpěvohra. Jedná o „Intermezzo giocoso“ Giuseppe Scarlattiho „Dove è amore è gelosia“ které, jak vyplývá z obdržených věnovacích exemplářů originální partitury v Krumlově a Vídni, byla komponována „na příkaz Jeho Výsosti knížete Schwarzenberga“.

Exemplář uložený ve Vídni zmiňuje také obsazení krumlovského provedení:

Vedle libretisty Marca Coltelliniho, který proslul také svými librety pro Haydna a Mozarta, zpívala jeden part také druhá manželka Scarlattiho Antonia. U šlechtických představitelů stojí na jevišti již následnická generace z domu Schwarzenbergů, je to jednadvacetiletá princezna Maria Theresia, která jde ve stopách své matky.

V Rakouské národní knihovně, hudební sbírce, S.M. 1043, nalezneme v článku „Giuseppe Scarlatti a jeho opery buffa“ v knize „Hudba na dvoře Marie Theresie“ strany 57 – 73 informaci: „Provedení krumlovského představení je přeneseno do Burgtheatru ve Vídni“. Z této a výše uvedených skutečností se lze domnívat, že údaj v hudební encyklopedii GROVE, že premiéra této opery byla v Burgtheatru ve Vídni, neodpovídá skutečnosti.

Zlatý sál Zlatý sál Zlatý sál

Dne 5. srpna 1770 je krumlovská produkce dokonce opakována v zámeckém divadle v Schönbrunnu, a to při oslavě jubilea svatby toskánského Velkovévodského páru Leopolda a Marie Luisy, který právě ve Vídni pobýval.

Slavnost na zámku v Krumlově začala ve Zlatém sále, který byl pro tuto příležitost vyzdoben hudebními motivy.

Pokračovala v maškarním sále, ze kterého panstvo a hosté přecházeli chodbou přímo do zámeckého divadla.

maškarní sál maškarní sál maškarní sál

Zámecké divadlo bylo v letech 1765 - 1766 upraveno Josefem Adamem ze Schwarzenberga a vybaveno novým zařízením a dekoracemi s unikátní technikou na výměnu kulis.

Barokní divadlo Barokní divadlo Barokní divadlo

Nejvýznamnějším divadelním projektem v zámeckém divadle v 18. století a prvním představením po jeho přestavbě bylo právě slavnostní představení u příležitosti oslav svatby knížecího syna Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu. Pro toto slavnostní představení bylo pořízeno také nové oblečení pro hudebníky orchestru, o čemž lze najít informaci v archivu zámku.

Pro slavnost byla také upravena celá zámecká zahrada s letohrádkem Bellaria.

Díky dochovaným historickým svědectvím v archivech se můžeme pokusit o rekonstrukci této výjimečné události, jejímž vrcholem bylo provedení operního představení. Realizace celého projektu je rozvržena do dvou let.

S ohledem na náročnost projektu je realizace rozvržena do dvou let. V září roku 2010, po zpracování dochovaných hudebních podkladů a hudebního nastudování, proběhlo první koncertní představení v Maškarním sále zámku. Z koncertního provedení byl pořízen pracovní zvukový záznam, který posloužil k vyhodnocení hudebního nastudování a k přípravě režijního nastudování na scéně divadla. Generálním partnerem tohoto koncertního představení byla Jaderná elektrárna Temelín. Projekt vyvrcholí v roce 2011, kdy bude provedeno režijním nastudování představení na scéně divadla s kompletní scénickou a kostýmní výpravou s využitím mašinérie a efektů. Z představení bude pořízen televizní záznam opery v High Definition doplněný o dobovou rekonstrukci slavností, které byly s premiérou opery spojeny. O televizní záznam a vydání DVD projevily zájem renomované zahraniční televizní společnosti.

Český Krumlov

Režijní nastudování připravuje Ondřej Havelka, jehož dosavadní realizované operní projekty a zkušenosti jsou zárukou výrazného pojetí s respektováním všech historických aspektů barokního divadla.

Hudebního nastudování se ujal Vojtěch Spurný, který vystudoval na AMU (operní režie, dirigování, cembalo) a na Vysoké škole v Utrechtu (cembalo a provozovací praxe staré hudby). Mimo jiné pracoval i v Zámeckém divadle v Drottningholmu. Se souborem barokních nástrojů Musica Salutaris, jehož je uměleckým vedoucím, uvedl v červnu roku 2000 v zámeckém divadle v Litomyšli českou premiéru první dochované opery Jacopa Periho Euridice.

Po mnoha konzultacích jsme se rozhodli pro tento projekt a další projekty realizované v Barokním divadle vytvořit orchestr s prozatímním pracovním názvem „Schwarzenberský dvorní orchestr“. Ke spolupráci budou přizváni nejlepší hudebníci a pravidelně dostanou příležitost i mladí umělci.

Sólových partů se ujmou sólisté Národního divadla Kateřina Kněžíková, Jaroslav Březina, Aleš Briscein a Lenka Máčiková.

noty

Generálním partnerem projektu je ČEZ, a.s.

Celý projekt je připravován ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov. Nad projektem převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.

Spolupořadatelem uvedení tohoto představení je Národní památkový ústav České Budějovice.

ČEZ logo Jihočeský kraj logo NPU logo

Nad premiérou představení opery, která se bude konat 9.9.2011, převzal záštitu Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg.

Cílem projektu není jen realizace této opery, ale vybudování tradice každoročního uvádění oper na scéně Barokního divadla v Českém Krumlově.