katalog

katalog

Koncerty

Festival Bohuslava Martinů

Bohuslav Martinů
Nipponari
Klavírní koncert č. 4 "Inkantace"
Symfonie č.1

Česká filharmonie

dirigent
Vladimír Válek

Dagmar Pecková – mezzosoprán, Emil Leichner – klavír

17.12.1995, Rudolfinum

Festival Bohuslava Martinů

Tento koncert uzavřel první cycklus koncertů, který zahájil tradici festivalů věnovaných významné osobnosti Bohuslava Martinů, skladatele, u něhož se mísila úcta k vlasti s mezinárodním nadhledem.

Nipponari (sedm písní pro ženský hlas a malý orchestr – I.Modrá hodina, II. Stáří, III. Vzpomínka, IV. Prosněný život, V. Stopy ve sněhu, VI. Pohled nazpět, VII. U posvátného jezera) byla zkomponována roku 1912 na české překlady textů japonské lyriky. Každá píseň má jinou instrumentaci, pokaždé neobvyklou, využívající smyčců, klavíru, harfy, celesty a tamtamu. Inkantace (čili zaříkávání), dvouvětý klavírní koncert, má velmi naléhavou a subjektivní atmosféru. Vznikl na přelomu let 1955-56, kdy již bylo jasné, že se Martinů nebude moci nikdy vrátit do své vlasti. Symfonii č.1 napsal Martinů až ve svých 52 letech. Do té doby se necítil být dosti zralým na to, aby složil symfonii. Skladbu si u něj objednal dirigent Sergej Kusewitský k uctění památky své zesnulé ženy. Premiéra s Boston Symfony Orchestra pod taktovkou Kusewitského v roce 1942 se stala jedním z největších úspěchů Bohuslava Martinů v Americe.

Vynikající mezzo-sopranistka Dagmar Pecková začala svou úspěšnou kariéru v Semperově opeře v Drážďanech a později pokračovala jako sólistka Berlínské opery. Od té doby je pravidelným hostem předních Evropských operních domů (Stuttgart, le Chatelet a Bastille v Paříži, Hamburg, Basilej, Curych, Salzburg atd.) a koncertních sálů (např. Wigmore Hall), kde účinkuje ve stěžejních operních rolích a vystupuje s širokým koncertním repertoárem od klasických po současná díla autorů jako jsou Mozart, Dvořák, Mahler, Verdi, Janáček, Beethoven, Wagner, Hindemith ad.

Emil Leichner je sólistou Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK. Koncertuje a nahrává jako sólista i jako člen Klavírního kvarteta Bohuslava Martinů. Je členem Správní rady Nadace Bohuslava Martinů. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři i HAMU v Praze. Je interpretem historicky první souborné nahrávky klavírního díla B.Martinů.

režisér: Stanislav Vaněk
čas: 89 min.