katalog

katalog

Koncerty

Josef Klička
Fantazie pro varhany na motivy Smetanova Vyšehradu

Bedřich Smetana
Prodaná nevěsta, předehra

Antonín Dvořák
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, Te Deum

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK

dirigent
Gaetano Delogu

Jaroslav Tůma – varhany, Jiří Bárta – violoncello
Zdena Kloubová – soprán, Ivan Kusnjer – baryton
Kühnův smíšený sbor, Pavel Kühn – sbormistr

slavnostní koncert ke znovuotevření Obecního domu
2.5.1997, Smetanova síň

J.Klička: Fantazie pro varhany, B.Smetana: Prodaná nevěsta,<br />A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, Te Deum

Obecní dům a Smetanova síň, největší koncertní sál v Praze a sídlo Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK, byl restaurován v letech 1994-97. Obecní dům hrál významnou roli v českém kulturním a společenském životě od svého vzniku v roce 1911. Jeho hodnotu znásobuje vynikající architektura ve stylu secese.

Na varhany hrál Jaroslav Tůma, nejlepší z českých varhaníků, pedagog a skladatel, znalec historických varhan.

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK byl založen roku 1934 jako poměrně malé těleso zaměřené převážně na nahrávání filmové hudby. Od té doby vzrostl co do velikosti obsazení i významu. Dnes je jedním z nejvýznamnějších českých orchestrů, nahrává, koncertuje po celém světě a spolupracuje s nejvýznačnějšími dirigenty a sólisty. Proslulý italský dirigent Gaetano Delogu stál v čele orchestru v letech 1995-1998, ale jejich první spolupráce spadá již do roku 1969.

Nádherný Dvořákův cellový koncert výborně přednesl Jiří Bárta. Svou profesionální dráhu začal na začátku 90. let a brzy si vydobil pozici vyhledávaného interpreta světového renomé.

Sólové party v působivém Te Deum, které Dvořák složil v roce 1892 v New Yorku k oslaván 400. výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, přednesli Zdena Kloubová a Ivan Kusnjer, sólisté opery Národního divadla v Praze a světově proslulí operní a koncertní pěvci.


režisér: Václav Seidl
čas: 84 min.