katalog

katalog

Koncerty

Koncert k 160. výročí narození
Antonína Dvořáka

Antonín Dvořák
Husitská, dramatická předehra, op. 67
Houslový koncert a moll, op. 53
Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Česká filharmonie

dirigent
Vladimír Aškenazy

Pavel Šporcl – housle

8.9.2001, Rudolfinum

Koncert k 160. výročí narození Antonína Dvořáka

Česká filharmonie zahájila svou 106. sezónu slavnostním koncertem věnovaným dílu Antonína Dvořáka (8.9.1841-1.5.1904), kterým oslavila 160. výročí skladatelova narození.

Husitská předehra se řadí k Dvořákovým nejvlastenečtějším programovým skladbám. Byla inspirována morální silou husitského hnutí, které v 15. století bojovalo za očištění katolické církve. Podobně jako poslední dvě části Smetanova cyklu Má vlast, použil Dvořák motivu husitského chorálu Kdož jsú boží bojovníci. Houslový koncert je náročná virtuozní skladba s baladickou atmosférou a melodiemi připomínajícími slovanské lidové písně. Osmá symfonie svou kouzelnou zadumanou melodičností a radostností odráží krásu a poklid české krajiny.

Českou filharmonii diriguje její šéfdirigent Vladimír Aškenazy. Vynikající mladý houslista Pavel Šporcl vystudoval pražskou HAMU, dále studoval v Dallasu a na Julliard School v New Yorku u Itzhaka Perlmana. Účastnil se mistrovských kurzů u Isaaka Sterna, Pinchase Zuckermanna a Idy Haendelové. Je vítězem mnoha mezinárodních soutěží (např. ARD Mnichov 1992, Holland Music Session World Tour Competition 1993, Soutěž Pražského jara 1997).

přehrát videoukázkupřehrát videoukázku (Antonín Dvořák: Houslový koncert a moll, op. 53)

režisér: Adam Rezek
čas: 84 min.