katalog

katalog

Koncerty

Antonín Dvořák
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

A.D. 2002
Zahajovací koncert sezóny České filharmonie 2002-03 k poctě Antonína Dvořáka

Česká filharmonie

dirigent
Jiří Bělohlávek

Steven Isserlis – violoncello

7.9. 2002, Španělský sál Pražského hradu

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

Koncert připoměl výročí narození A.Dvořáka provedením jeho vrcholného díla i děl Dvořákových nejmilejších a nejtalentovanějších žáků, kteří se sami stali významnými skladateli: Josefa Suka a Vítězslava Nováka (viz L28).

Dvořákův violoncellový koncert je považován za vůbec nejkrásnější koncert pro tento nástroj. Dvořák jej psal v letech 1894-1895 na sklonku svého pobytu v Americe a vtiskl do něj stopy svého stesku po domově. Ve své době to bylo novátorské dílo. Violoncellový part je velmi náročný, i když hlavní důraz není kladen na technickou, ale na citovou stránku díla. Dvořák se odchyluje od romantických a klasických vzorů a vytváří kompozici svým typem blízkou lyricko-dramatické symfonii, ve které se cellista ujímá hlavní role.

Tentokrát role ujal vynikajícím způsobem proslulý britský cellista Steven Isserlis, který má Dvořákův koncert ve svém repertoáru již od svých 14 let. Jeho hru charakterizuje jedinečně krásný zvuk. Hraje na nástroj Fuermann Stradivarius z roku 1730, které mu propůjčuje Nippon Music Foundation.

přehrát videoukázkupřehrát videoukázku (Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll)

režisér: Adam Rezek
čas: 38 min.