katalog

katalog

Music on location

Antonín Dvořák
Serenáda pro smyčce E dur
Mazurek e moll

Pražská komorní filharmonie

dirigent
Jiří Bělohlávek

František Novotný – housle

A. Dvořák: Serenáda pro smyčce E dur,  Mazurek e moll

Pražská komorní filharmonie byla založena v roce 1994. Základní obsazení vychází z typu orchestru z období vídeňského klasicismu, které je podle potřeby doplňováno a obměňováno. Repertoárově se orchestr zaměřuje na vrcholná díla klasické a romantické epochy, na hudbu 20. století, včetně opomíjených tvůrců, málo hraných skladeb a novinek soudobých i českých autorů. Profesor Jiří Bělohlávek zakladatel a šéfdirigent tělesa od počátku jeho činnosti, předal svůj post od sezony 2005/2006 švýcarskému dirigentovi Kasparu Zehnderovi. Orchestr bude nadále spolupracovat se stálým dirigentem Jakubem Hrůšou. PKF se pravidelně účastní významných domácích i zahraničních festivalů. S Pražskou komorní filharmonií spolupracují významní čeští a zahraniční interpreti.

František Novotný je absolventem Janáčkovy akademie Brno. S úspěchem se zúčastnil více než dvaceti mezinárodních houslových soutěží. Absolvoval mistrovské kurzy u mezinárodně proslulých virtuózů a pedagogů Zakhara Brona a Viktora Tretiakova. Svůj mimořádně široký repertoár (čítající např. více než padesát titulů s orchestrem) uplatňuje ve spolupráci s předními symfonickými tělesy u nás i v zahraničí. Spolu se sólistickou činností se věnuje také výuce mladých talentů. Věnuje se i představování děl v českém prostoru málo známých skladatelů.

Jiří Bělohlávek patří k nejvýznamnějším českým dirigentům. Každá z jeho uměleckých kreací je vystavěna na detailní znalosti hudebního díla, již podtrhuje důkladnou přípravou souboru a neobyčejnou vnímavostí k barvě zvuku. Perfektní technická příprava mu umožňuje během koncertu poddat se momentální inspiraci. Rovnováha intelektuální a citové stránky dává jeho interpretacím punc dokonalosti.

Totéž je možno říci o nahrávce Dvořákových kouzelných skladeb. Atmosféru podtrhuje malebné prostředí letního refektáře Strahovského kláštera v Praze.


režisér: Adam Rezek
formát: HDTV, PAL, 16:9
čas: 37 min.