katalog

katalog

Music on location

Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet č. 1 "Z mého života"

Panochovo kvarteto

Jiří Panocha - housle
Pavel Zejfar - housle
Miroslav Sehnoutka - viola
Jaroslav Kulhan - violoncello

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1

Panochovo kvarteto patří k předním českým komorním souborům. Bylo založeno v roce 1968 studenty Pražské konzervatoře. Prvním velkým úspěchem bylo vítězství v soutěži Pražského jara 1975, které odstartovalo úspěšnou mezinárodní kariéru souboru. Panochovo kvarteto podniklo mnoho zájezdů do USA a Kanady, pravidelně navštěvuje Velkou Británii, vystupovalo v Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, Izraeli, Mexiku a jinde. Kvartet se účastní významných festivalů, jako např. Edinburgh, Salzburg, Praha, Menton, Dubrovník, Tel Aviv, Kuhmo a Mondsee. V roce 1976 získalo Bordeaux Gold Medal, v roce 1982 Zlatou desku Supraphonu. V roce 1983 v Paříži kvarteto převzalo Grand Prix Academy Charles Cross za nahrávku Martinů kvartetů č. 4 a 6. Panochovo kvarteto klade důraz na českou hudbu, převážně na díla Smetany, Dvořáka, Janáčka a Martinů. Jeho široký repertoár zahrnuje rovněž skladby Vídeňských klasiků, zejména Haydna, velké romantické kvartety i díla skladatelů 20.století jako např. Bartóka a Šostakoviče.

Smetanův kvartet "Z mého života" má v komorní hudbě vyjímečné místo. Každá z vět je programně věnována určité fázi skladatelova života až po tragickou ztrátu sluchu.

Strahovský klášter je jednou z nejvýraznějších památek Prahy. Od svého založení roku 1143 je místem, kde se láska ke vzdělanosti a k umění snoubí se službou Bohu a lidem. Smetanova hudba v podání Panochova kvarteta rozezněla tajemné románské sály kláštera.


režisér: Adam Rezek
formát: HDTV, PAL, 16:9
čas: 30 min.