katalog

katalog

Opera

Bedřich Smetana
Dvě vdovy

libretto
Emanuel Züngel

Orchestr, balet a sbor opery Národního Divadla

dirigent
František Preisler

Karolína: Zdena Kloubová, Anežka: Pavla Aunická
Ladislav: Miroslav Švejda, Mumlal: Bohuslav Maršík

režie: Jana Kališová
scéna: Miloň Kališ
kostýmy: Jan Růžička
sbormistr: Milan Malý

Národní divadlo, Praha, 20.6.1996

Bedřich Smetana: Dvě vdovy

Libreto opery Dvě vdovy je odvozeno z francouzské komedie Féliciena Mallefilla z roku 1860. Opera je označována za první českou salónní komickou operu. Smetana chtěl zkomponovat operu s užitím textu a hudebního stylu, který by spojil salónní eleganci s jemností a ušlechtilostí hudby. Přimíchal také něco z českého koloritu. Za komickými stránkami se skrývá silný emocionální příběh sebeuvědomění a věrné lásky.

režisér: Tomáš Šimerda
čas: 132 min.