katalog

katalog

Koncerty

Pocta Václavu Neumannovi (L14)

Gustav Mahler: Písně potulného tovaryše
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 6
Česká filharmonie, dirigent - Jiří Bělohlávek, 28.9.1995, Rudolfinum

Festival Bohuslava Martinů (L15)

Bohuslav Martinů: Nipponari, Klavírní koncert č. 4 "Inkantace", Symfonie č.1
Česká filharmonie, dirigent: Vladimír Válek, Dagmar Pecková: mezzosoprán
Emil Leichner: klavír, 17.12.1995, Rudolfinum

100 let České filharmonie (L16)

A. Dvořák: Biblické písně, Slovanská rapsodie, Othello, Symfonie č. 9 e moll
Česká filharmonie, dirigenti: Jiří Bělohlávek, Gerd Albrecht
Dagmar Pecková: mezzosoprán, 4.1.1996, Rudolfinum

Josef Suk: Praga, Leoš Janáček: Glagolská mše (L17)

Česká filharmonie, dirigent: Sir Charles Mackerras, Eva Urbanová: soprán
Bernarda Fink: alt, Leo Marian Vodička: tenor, Peter Mikuláš: bass, Jan Hora: varhany
Pražský filharmonický sbor, Pavel Kühn – sbormistr, 21.3.1996, Rudolfinum

Bedřich Smetana: Má vlast (L18)

zahajovací koncert Pražského jara 1996, London Classical Players
dirigent: Sir Roger Norrington
12.5.1996, Rudolfinum

J.Klička: Fantazie pro varhany, B.Smetana: Prodaná nevěsta,
A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, Te Deum (L19)

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, dirigent: Gaetano Delogu, Jaroslav Tůma: varhany
Jiří Bárta: violoncello, Zdena Kloubová: soprán, Ivan Kusnjer: baryton
Kühnův smíšený sbor, Pavel Kühn: sbormistr, 2.5.1997, Smetanova síň

Bedřich Smetana: Má vlast (L20)

zahajovací koncert Pražského jara 1997
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK
dirigent: Gaetano Delogu, 12.5.1997, Smetanova síň

Bedřich Smetana: Má vlast (L21)

Česká filharmonie, dirigent: Vladimír Válek
12.5.1998, Smetanova síň

Dmitrij Šostakovič: Z židovské lidové poezie, op.79A (L22)

závěrečný koncert Pražského jara 1998, Pražská komorní filharmonie
dirigent: Jiří Bělohlávek, Lívia Ághová: soprán, Marta Beňačková: alt
Štefan Margita: tenor, 3.6.1998, Smetanova síň

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 (L23)

závěrečný koncert Pražského jara 1998, Pražská komorní filharmonie
dirigent: Jiří Bělohlávek, Pražský komorní sbor, sbormistr Pavel Kühn
3.6.1998, Smetanova síň

Bedřich Smetana: Má vlast (L24)

zahajovací koncert Pražského jara 1999
Česká filharmonie, dirigent: Sir Charles Mackerras
12.5.1999, Smetanova síň

Bedřich Smetana: Má vlast (L25)

zahajovací koncert Pražského jara 2000
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, dirigent: Petr Altrichter
12.5.2000, Smetanova síň

Koncert k 160. výročí narození Antonína Dvořáka (L26)

A. Dvořák: Husitská, Houslový koncert a moll, Symfonie č. 8 G dur
Česká filharmonie, dirigent: Vladimír Aškenazy, Pavel Šporcl: housle
8.9.2001, Rudolfinum

Antonín Dvořák: Klavírní koncert G moll, op. 33 (L27)

Česká filharmonie, dirigent: Jiří Bělohlávek
Rudolf Firkušný: klavír
14.5.1992, Rufolfinum

Vítězslav Novák: O věčné touze, Josef Suk: Praga (L28)

zahajovací koncert sezóny 2002-2003 České filharmonie na památku Antonína Dvořáka
Česká filharmonie, dirigent: Jiří Bělohlávek
7.9.2002, Španělský sál Pražského hradu

Bedřich Smetana: Má vlast (L29)

zahajovací koncert Pražského jara 2002
Česká filharmonie, dirigent: Ken-Ichiro Kobayashi
12.5.2002, Smetanova síň

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 (L30)

Zahajovací koncert sezóny České filharmonie 2002-03 k poctě Antonína Dvořáka
Česká filharmonie, dirigent: Jiří Bělohlávek, Steven Isserlis: violoncello
7.9. 2002, Španělský sál Pražského hradu

A. Dvořák: Sonatina G dur pro housle a klavír,
L. Janáček: Sonáta pro housle a klavír,
J. Brahms: Sonáta č. 3 D moll,
L. van Beethoven: Sonáta č. 10 G dur (L31)

Josef Suk: housle, Rudolf Firkušný: klavír
18.5.1992, Rudolfinum

Bedřich Smetana: Má vlast (L32)

zahajovací koncert Pražského jara 2003
Česká filharmonie, dirigent: Christian Arming
12.5.2003, Smetanova síň

Leoš Janáček: Žárlivost, Taras Bulba (L33)

Česká filharmonie
dirigent: Sir Charles Mackerras
22.5.2003, Dvořákova síň

Bohuslav Martinů: Klavírní koncert č. 4 "Inkantace"
Josef Suk: Fantastické scherzo (L34)

Česká filharmonie, dirigent: Sir Charles Mackerras
Emil Leichner: klavír, 22.5.2003, Dvořákova síň

Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll (L35)

Česká filharmonie, dirigent: Jiří Kout
Martin Kasík: klavír
7.9.2003, Dvořákova síň

Leoš Janáček: Sinfonietta (L36)

Česká filharmonie
dirigent: Jiří Kout
7.9.2003, Dvořákova síň

Pocta Antonínu Dvořákovi 2004: Dvořák slovanský (L37)

A. Dvořák: Slovanské tance, Slovanská rhapsodie č. 3 As dur, Slavnostní pochod
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: Vladimír Válek
2.5.2004, Španělský sál

Pocta Antonínu Dvořákovi 2004: Dvořák světový (L38)

A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, Symfonie č. 9 e moll "Z nového světa"
Česká filharmonie, dirigent: Jiří Bělohlávek
Jiří Bárta – cello, 2.5.2004, Dvořákova síň

Bedřich Smetana: Má vlast (L39)

Zahajovací koncert Pražského jara 2004
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, dirigent: Jiří Kout
12.5.2004, Smetanova síň

[ 1 ]