aktuality

aktuality

Pocta Antonínu Dvořákovi 2004

Nejvýznamnější projekt BVA Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 zahrnující širokou nabídku akcí – vzpomínkovou mši, šest koncertů a dvě unikátní výstavy Dvořákových partitur, proběhl 30.4.- 2.5.2004 u příležitosti stého výročí úmrtí A. Dvořáka.

Vrcholem projektu byl koncert s názvem Dvořák světový, na kterém zazněly nejznámější Dvořákovy skladby, Symfonie č. 9 "Z nového světa" a Koncert pro violoncello a orchestr h moll v provedení České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka se sólistou Jiřím Bártou.

Tribute to Antonín Dvořák 2004

Antonín Dvořák (1841-1904) se již za svého života těšil značné mezinárodní oblibě. Jeho díla byla často dávána v Anglii, kam byl pozván devětkrát a kde získal čestný doktorát univerzity v Cambridge (1891). Jeho skladby měly úspěch i v Německu a Rakousku. Vrcholem kariéry bylo pro skladatele pozvání do Spojených států na místo ředitele Newyorkské konzervatoře (1892-1895). Během svého pobytu ve Státech zkomponoval Dvořák své dvě nejčastěji provozované skladby, Novosvětskou symfonii (1893) a Violoncellový koncert (1895). Obě díla jsou provozována nesčetnými soubory po celém světě. Koncert 2.5.2004 nabídl autentické provedení skladby Českou filharmonií pod vedením mezinárodně uznávaného Jiřího Bělohlávka. Mladý cellista Jiří Bárta zvolil k známé skladbě nový přístup.

režie televizního záznamu: Adam Rezek
délka pořadu: 90 minut
formát: HD, digi beta

Dvořák slovanský
Antonín Dvořák:
Slovanské tance (výběr)
Slovanská rhapsodie č. 3 As dur
Slavnostní pochod

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
dirigent: Vladimír Válek

Antonín Dvořák byl hrdý na své češství a zároveň byl schopen přijímat inspiraci z celého světa. Pro mnoho svých skladeb čerpal inspiraci ze širokého slovanského teritoria. Nejznámnějším dílem tohoto typu jsou Slovanské tance (první řada, op. 48, vznikla v roce 1878, druhá řada osmi tanců, op. 72, je z roku 1887). Jsou mezi nimi ruská dumka, polonéza, jihoslovanské kolo i české tance. Původní verze byla komponována pro čtyřruční klavír a později Dvořák provedl úpravu pro orchestr. V roce 1878 složil Dvořák tři Slovanské rapsodie. Třetí z nich, As dur, uchvacuje svým romantickým zvukem a skvělou instrumentací. Slavnostní pochod pochází ze stejného období (1879). Všechny tyto skladby vynikají melodičností, invencí i bouřlivou instrumentací a působivým rytmem. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením svého šéfdirigenta Vladimíra Válka nechává vyniknout všechny kvality Dvořákovy hudby.

režie televizního záznamu: Stanislav Vaněk
délka pořadu: 57 minut