katalog

katalog

Dokumentární filmy

Smetanova Má vlast

část 1. dokument
část 2. Bedřich Smetana: Má vlast v podání šesti dirigentů

Romantická hudba 19. století nabízí mnoho programních děl, ale jen jeden celovečerní cyklus symfonických básní, a tím je Má vlast. Bedřich Smetana (1824-1884) jej vytvořil v letech 1874-1978. Dnes již podtext skladby - posílení národního sebevědomí Čechů - není příliš aktuální, ale krása a poetičnost hudby působí dodnes na posluchače celého světa. Musíme obdivovat Smetanův počin i proto, že dílo složil již zcela hluchý.

Pořad se skládá ze dvou částí. První se zabývá skladbou ze tří úhlů. Zaprvé se seznámíme s názory a zkušenostmi známých dirigentů (Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Jiří Kout, Sir Charles Mackerras, Sir Roger Norrington, Rafael Kubelík) a s ukázkami jejich provedení. V dalším plánu si prohlédneme fotografie Jana Šimona Fialy, který po sedm let fotografoval místa v Čechách spojená se skladbou, aby zachytil obsah, atmosféru a ducha Smetanovy hudby. Konečně poslední rovina dokumentu přináší historické materiály o Smetanovi a jeho díle.

V druhé části pořadu nám muzikolog Dr Jiří Pilka představí každou z částí cyklu i dirigenta, v jehož podání ji uslyšíme.

Vyšehrad – Česká filharmonie, Karel Ančerl, 1968
Vltava – Česká filharmonie, Václav Neumann, 1981
Šárka - Česká filharmonie, Libor Pešek, 1995
Z českých luhů a hájů - Česká filharmonie, Sir Charles Mackerras, 1999
Tábor – Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, Neeme Järvi, 1994
Blaník – Česká filharmonie, Rafael Kubelík, 1990

přehrát videoukázkupřehrát videoukázku (Smetanova Má vlast)

Smetanova Má vlast

režisér: Jaroslav Hovorka
čas: 30 min.