katalog

katalog

Dokumentární filmy

Strahovský klášter Premonstrátů v Praze

Strahovský klášter byl založen řádem Premonstrátů v roce 1143. Původní románská stavba doznala během staletí mnoha oprav a rozšíření a stala se architektonickým klenotem. Sestává z barokní baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kláštera, sídla opata, letního refektáře, kostela sv. Rocha, umělecké galerie a knihovny. Klášter byl vždy centrem duchovního života a vzdělanosti. Jeho knihovna se řadí mezi nejstarší knihovny s nepřetržitou existencí. Již v 18. století obsahovala 140 000 svazků a je dodnes přístupná badatelům. Nejstarší rukopis z její sbírky pochází z roku 860. Klášter se také pyšní svou cennou galerií, která schraňuje přes tisíc obrazů ze 14. až 19. století.

Když byl v roce 1989 odstraněn komunistický režim, který v 50. letech mnichy z kláštera vyhnal, byl klášter navrácen řádu Premonstrátů, jež pokračuje v tradici pěstování vzdělanosti, umění a služby Bohu i lidem.

Obrazový dokument nabízí nádherné pohledy na malebná a historicky cenná místa areálu kláštera.

Krásný letní refektář, tajemné románské síně a vznosná barokní bazilika poskytly prostředí pro nahrávky z děl Dvořáka, Smetany, Mozarta a Händela (viz sekce Music on Location 6-10).

Strahovský klášter Premonstrátů v Praze

režisér: Adam Rezek
formát: HDTV, PAL, 16:9
čas: 11 min.