katalog

katalog

Koncerty

Bedřich Smetana
Má vlast

zahajovací koncert Pražského jara 1996

London Classical Players

dirigent
Sir Roger Norrington

12.5.1996, Rudolfinum

Bedřich Smetana: Má vlast

Smetanův cyklus symfonických básní úspěšně prochází zkouškou času. Od roku 1882, kdy byl poprvé proveden vcelku, byla prověřena jeho obliba u posluchačů různého původu a v různých dobách. V rámci české kultury zastává výsadní postavení symbolu české kulturní a národní hrdosti.

Nicméně způsob interpretace podléhá změnám v čase, a tak to co jsme zvyklí slýchat jako Mou vlast může být do jisté míry odlišné od toho, jak symfonické básně zněly v době Smetanově.

V souladu s trendem historicky poučené interpretace pozvalo Pražské jaro London Classical Players s dirigentem Sirem Rogerem Norringtonem, aby provedli Mou vlast na zahájení 51. ročníku festivalu. LCP patří mezi nejlepší soubory zaměřené na historicky věrnou orchestrální interpretaci, zejména klasického a romantického repertoáru od Haydna po Brahmse.

Bylo to poprvé, kdy Pražské jaro zahájil zahraniční orchestr i zahraniční dirigent. Procítěným a spontánním projevem, jež odhalil různé barvy a zvukové proporce skladby, dokázal orchestr, že Má vlast je dílo opravdu světové a že je osvěžující a zajímavé slyšet alternativu k tradičnímu pojetí.


režisér: Tomáš Šimerda
čas: 90 min.