katalog

katalog

Koncerty

Bedřich Smetana
Má vlast

Česká filharmonie

dirigent
Vladimír Válek

12.5.1998, Smetanova síň

Bedřich Smetana: Má vlast

Cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany (1824-1884) vznikl před více než sto lety (1874-79) v době, kdy vrcholily snahy českého národa o kulturní emancipaci. Hledajíce národní kořeny a národní sebejistotu obraceli se umělci k historii, k legendám a krásné krajině. Tak tomu bylo i u Smetany a jeho cyklu Má vlast.

Česká filharmonie v roce 1996 oslavila sto let své existence. Během své dlouhé spolupráce s nejvýznamnějšími českými dirigenty – Václavem Talichem, Rafaelem Kubelíkem, Karlem Ančerlem, Václavem Neumannem a mnoha hostujícími dirigenty si osvojila specifický zvuk a dosáhla nenahraditelného postavení mezi světovými tělesy.

Vladimír Válek je šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a také dirigentem České filharmonie. Začínal u několika českých orchestrů aby pak po celé desetiletí vedl Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK. V roce 1985 se stal šéfem SOČRu a postupně ho proměnil v těleso, jehož kvality daleko přesahují původní požadavky nahrávání pro rozhlas.

Již mnohokrát dirigoval Českou filharmonii a v roce 1996 se stal jejím stálým dirigentem. Společně absolvovali mnoho zahraničních turné, koncertů i nahrávek.


režisér: Tomáš Šimerda
čas: 80 min.