katalog

katalog

Koncerty

Dmitrij Šostakovič
Z židovské lidové poezie, op.79A

závěrečný koncert Pražského jara 1998

Pražská komorní filharmonie

dirigent
Jiří Bělohlávek

Lívia Ághová – soprán, Marta Beňačková – alt, Štefan Margita – tenor

3.6.1998, Smetanova síň

Dmitrij Šostakovič: Z židovské lidové poezie, op.79A

Inspiraci k tomuto cyklu objevil skladatel v knihkupectví při prohlížení tenké knížky hebrejských lidových písní v ruském překladu. Prosté ale silné verše ho tak zaujaly, že v létě roku 1948 jich jedenáct zhudebnil v obsazení pro soprán, alt a tenor s doprovodem klavíru. O šestnáct let později se k písním vrátil a upravil je pro orchestr. Pět z nich je pro sólový hlas, čtyři jsou dueta a dvě tria. Šostakovič zdůraznil emocionálnost veršů užitím úsporné, sensitivní a evokativní instrumentace a z každé písně tak učinil malé drama elementární síly.

Pražská komorní filharmonie byla založena v roce 1994 jako soubor mladých hudebníků. Jejím zakladatelem je dirigent Jiří Bělohlávek, který z mladých interpretů vytvořil ansámbl s neobvykle soudržnými sekcemi, kde se technická dokonalost a spontánní muzikálnost jednotlivých hráčů mísí s ohromnou vitalitou a zároveň nezbytnou dávkou umělecké pokory a zodpovědnosti. Základní obsazení Pražské komorní filharmonie vychází z obsazení vídeňského klasického orchestru, ale je podle potřeby doplňováno a obměňováno. Soubor interpretuje skladby v rozsahu od malého smyčcového a dechového tělesa až po velký symfonický orchestr. V repertoáru má skladby klasického a romantického období stejně jako hudbu dvacátého století.


režisér: Adam Rezek
čas: 24 min.