katalog

katalog

Koncerty

Vítězslav Novák: O věčné touze, op. 33
Josef Suk: Praga, op. 26

A.D. 2002
zahajovací koncert sezóny 2002-2003 České filharmonie
na památku Antonína Dvořáka

Česká filharmonie

dirigent
Jiří Bělohlávek

7.9.2002, Španělský sál Pražského hradu

Vítězslav Novák: O věčné touze, Josef Suk: Praga

Koncert oslavil výročí narození A.Dvořáka provedením děl dvou jeho nejmilejších a nejnadanějších žáků. Ve druhé části koncertu zaznělo Dvořákovo mistrovské dílo, Violoncellový koncert, viz L30.

Obě skladby vznikly roku 1904, v roce Dvořákova úmrtí.

K napsání skladby O věčné touze inspirovala Nováka (1870-1949) pohádka H.Ch. Andersena o znavené labuti, plovoucí po mořské hladině a toužící vzlétnout a následovat své hejno. Labuť nakonec posbírá dost síly a podaří se jí pokračovat v letu. Labuť je symbolem lidské duše toužící po ideálu. Skladba O věčné touze patří k Novákovým nejimpresionističtějším dílům.

Josef Suk (1874-1935) byl Dvořákovým žákem i zetěm. Symfonická báseň Praga je sugetivním popisem krásy a majestátnosti města Prahy, je to vize velkého města, kde se současnost mísí se slavnou minulostí. Téměř cítíme obrysy věží a krovů vystupující z mlhy. Suk věnoval skladbu Královskému městu Praze.


režisér: Adam Rezek
čas: 44 min.