katalog

katalog

Music on location

Georg Fridrich Händel
Concerto grosso č. 6
Hudba k ohňostroji

Pražská komorní filharmonie

dirigent
Tomáš Hanus

G.F. Händel: Concerto grosso č. 6, Hudba k ohňostroji

Pražská komorní filharmonie vznikla v roce 1994 z hráčů mladé generace. Zakladateli a prvnímu šéfdirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi se podařilo stmelit mladé hudebníky do souboru o vyjímečně soudržných sekcích, kde se technická dokonalost a spontánní muzikálnost jednotlivých hráčů doplňuje s jejich uměleckou pokorou a zodpovědností. Orchestr interpretuje díla v rozsahu od malých smyčcových či dechových obsazení po plný symfonický orchestr.

Tomáš Hanus (1970) studoval hru na housle a dirigování na Brněnské konzervatoři. Účastnil se kurzů na hudební škole v Aspenu v USA. Pak pokračoval ve studiích dirigování u profesora Bělohlávka na JAMU v Brně. Tomáš Hanus pracoval s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, založil a dirigoval Nový český komorní orchestr a od roku 1994 je dirigentem Pražské komorní filharmonie. Kromě pravidelných koncertů s PKF Tomáš Hanus pohostinsky diriguje řadu českých slovenských a polských orchestrů a vystupuje na českých i zahraničních festivalech.

Strahovský klášter je jednou z nejvýraznějších památek Prahy. Od svého založení roku 1143 je místem, kde se láska ke vzdělanosti a k umění snoubí se službou Bohu a lidem. Bohatě zdobený letní refektář poskytuje dokonalé prostředí pro skvosty barokní orchestrální hudby.


režisér: Adam Rezek
formát: HDTV, PAL, 16:9
čas: 36 min.