katalog

katalog

Dokumentární filmy

Sto let České filharmonie (D5)

Václav Neumann – Život dirigenta (D6)

Smetanovo kvarteto (D7)

Legenda jménem Kubelík (D8)

Strahovský klášter Premonstrátů v Praze (D9)

Smetanova Má vlast (D10)

Antonín Dvořák – Deo Gratias (D11)

Václav Talich – Sebevědomí a pokora (D12)

Ecce Homo Bedřich Smetana (D13)

Adieu Mozart (D14)

Perla Baroka (D15)

[ 1 ]